CIBE Maritim

Recurs d’atenció a persones consumidores de drogues en actiu.

Treballem per a la reducció de danys oferint a les persones servicis de la vida diària per a millorar el seu estil de vida, limitar la transmissió del VIH i defendre la dignitat de les persones amb problemes d’addicció.

1. Assistència sanitària

2. Atenció psicològica

3. Atenció a necessitats bàsiques: alimentació, higiene i descans

4. Tallers d’autoatenció

5. Tallers preventius i de salut

6. Prova ràpida de VIH i Hepatitis C

7. Atenció al Chemsex